Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu zostało wybrane do roli Partnera programu Korpus Solidarności. Korpus Solidarności to rządowy program, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez kompleksowe oraz długofalowe wsparcie wolontariuszy, koordynatorów, organizatorów wolontariatu i otoczenia wolontariatu szczególnie w zakresie rozwijania, a także umacniania wolontariatu długoterminowego.

Przypomnijmy, że celem konkursu był wybór 16 Partnerów (po 1 z każdego województwa), którzy  będą wspierać realizację zadań w ramach "Korpusu Solidarności- Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2019-2020" .

Program zakłada:

pozytywną zmianę postrzegania wolontariatu i wzrost świadomości otoczenia w zakresie zasad organizowania wolontariatu i włączania się obywateli w działania ochotnicze

wzrost skuteczności działania koordynatorów wolontariatu w organizacjach współpracujących z wolontariuszami

rozwój różnorodnych form wolontariatu oferowanych obywatelom przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne

zwiększenie liczby wolontariuszy angażujących się w działalność wolontariacką

Panel Ekspertów, dokonał końcowej oceny wniosków złożonych w konkursie Programu Korpus Solidarności „Partnerstwo dla Wolontariatu”; w województwie warmińsko- mazurskim Partnerem Programu zostało Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu.

 

Więcej informacji już wkrótce!

 

Mamy nadzieję na owocną współpracę, a pierwsze działania rozpoczniemy już niebawem.

Zatem, do zobaczenia!