Ośrodek OWIES w Elblągu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej z Elbląga oraz powiatów elbląskiego, braniewskiego, iławskiego oraz ostródzkiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „ABC organizacji pozarządowej”, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 w Elblągu.

Tematyka szkolenia dotyczyć będzie podstawowych zagadnień funkcjonowania organizacji pozarządowych:

Szczegółowe informacje na stronie OWIES.