Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapraszają organizacje pozarządowe na spotkanie dotyczące edukacji obywatelskiej oraz współpracy z jednostkami edukacyjnymi. Wydarzenie to odbędzie się 3 czerwca 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

Wydarzenie to stanowi jeden z głównych punktów planu pracy Zespołu doradczego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, powołanego do życia w dniu 8 listopada 2018 r. Zespół składa się z dziesięciu osób, w tym 4 przedstawicieli organu powołującego oraz 6 reprezentantów sektora pozarządowego. Więcej informacji o Zespole.


Zespół doradczy Wojewody spotyka się, aby porozmawiać o edukacji obywatelskiej w systemie kształcenia formalnego oraz o współpracy organizacji pozarządowych z placówkami oświaty. Udział w wydarzeniu zapowiedzieli Wojewoda Warmińsko-Mazurski - Pan Artur Chojecki oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty - Pan Krzysztof Marek Nowacki. W trakcie spotkania pracownik Kuratorium Oświaty przedstawi prezentację na wskazany wyżej temat, odbędzie się też dyskusja z udziałem zgromadzonych osób.


Spotkanie rozpocznie się 3 czerwca 2019 roku* o godz. 11:00 w sali 203 Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, adres: Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9. Planowany czas trwania: ok. 2 godziny.


Do udziału w spotkaniu zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, w szczególności zajmujące się edukacją obywatelską dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych (zarówno w ramach kształcenia formalnego jak i nieformalnego, pozaszkolnego).


Ze względów organizacyjnych, prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu w terminie do 30 maja 2019 r. do sekretariatu Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego - telefonicznie pod nr 89 519 03 44 lub 89 523 73 45 albo na adres e-mail: ropwwm@gmail.com (w zgłoszeniu wystarczy podać nazwę organizacji oraz liczbę osób biorących udział; nie trzeba podawać danych osobowych uczestników).


* Podana data to trzecia propozycja terminu spotkania, które nie odbyło się we wcześniejszych terminach z przyczyn niezależnych od organizatorów.