3,1 miliona złotych przeznaczył elbląski samorząd na realizację inicjatyw zgłoszonych do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Wnioski przyjmowane są do 14 czerwca 2019.

Kto może składać?
Każdy mieszkaniec Elbląg, który uzyska pisemne poparcie od 10 do 15 mieszkańców z okręgu, w którym realizowane będzie zadanie, a w przypadku inicjatyw ogólnomiejskich – poparcie 25 do 30 mieszkańców Elbląga. Jedna osoba może złożyć więcej niż jeden wniosek, każdy na odrębnym formularzu.


W jaki sposób?

 

Co musi zawierać poprawnie wypełniony wniosek?

 

Gdzie po informacje?
Ustalenie okregu wyborczego: www.budzetobywatelski.elblag.eu lub w Departamencie Spraw Obywatelskich, tel. 55 239 30 95 lub 55 239 34 76,
ustalenie miejsca realizacji zadania: www.portalmapowy.elblag.eu lub w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referat Geodezji i katastru, pok. 116, tel. 55 237 47 52 lub 55 239 31 15.

Gdzie i kiedy można składać wnioski?
Do 14 czerwca 2019 w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1.

Co dalej?

 

Konsultacje
Aby ułatwić zainteresowanym złożenie wniosku, w Urzędzie Miejskim przy ul. Łączności 1, w sali 300A odbędą się konsultacje z mieszkańcami  w dnia 4 czerwca i 11 czerwca 2019, w godzinach 15.00-16.30. Wszelkie informacje dotyczące kolejnych etapów realizacji Budżetu Obywatelskiego znajdują się na stronie internetowej www.budzetobywatelski.elblag.eu.