Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił otwarty konkurs ofert Partnerstwo dla Wolontariatu w ramach „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”.

Program Korpus Solidarności ma za zadanie:

 

Celem Konkursu Partnerstwo dla Wolontariatu jest wybór 16 Partnerów (po 1 z każdego województwa), którzy będą wspierać realizację Programu.

Konkurs kierowany jest do:

 

Konkurs ma nieco inną formułę niż zazwyczaj obowiązująca. Organizatorzy nie oczekują od Wnioskodawców autorskich propozycji działań, definiowania grup odbiorców, szacowania kosztorysu. Elementy te są określone i zapisane w Programie Korpusu Solidarności oraz Regulaminie Konkursu. W założonych ofertach oceniane będzie doświadczenie Wnioskodawców, potencjał do realizacji zadań określonych w Programie oraz propozycje ich przygotowania i organizacji.


Wnioskodawca może się ubiegać o dofinansowanie w wysokości 175 380 złotych, a w ramach realizacji projektu nie ma konieczności wykazania wkładu własnego. Dotacja zostanie przyznana na realizację działań od lipca 2019 do grudnia 2020 roku.  W ramach dotacji wybrani Partnerzy zorganizują aktywności zdefiniowane we wniosku konkursowym i adresowane do grup odbiorców określonych w Programie, w tym wolontariuszy, koordynatorów, organizatorów wolontariatu oraz otoczenia wolontariatu.


Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków.
Nabór wniosków trwa od 29.04.2019 do 20.05.2019 do godziny 14:00.

 

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00 pod numerem infolinii: +48 885 221 530 oraz pod adresem poczty elektronicznej: korpussolidarnosci@niw.gov.pl

Webinarium 5 kroków do złożenia wniosku w konkursie Partnerstwo dla Wolontariatu, które odbędzie się 9 maja o godzinie 12:00. Aby uczestniczyć w Webinarium należy zarejestrować się tutaj.

PRZYDATNE ADRESY:
Generator Wniosków
Jak krok po kroku złożyć wniosek w konkursie Partnerstwo dla Wolontariatu [WEBINARIUM] 09.05.2019 godz. 12:00

DOKUMENTY KONKURSOWE:
Regulamin Konkursu

 

Źródło