Podczas sesji Rady Miejskiej w Elblągu, która odbyła się 18 kwietnia 2019, zaprezentowano Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.

Dokument do pobrania poniżej.

Sprawozdanie_z_realizacji_programu_współpracy_za_rok_2018.pdf
746.3 KB
Załącznik_nr_1_do_Sprawozdania.pdf
611.9 KB
Załącznik_nr_2_do_Sprawozdania.pdf
316.4 KB