Podczas sesji Rady Miejskiej w Elblągu, która odbyła się 18 kwietnia 2019, zaprezentowano Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018. Przy tej okazji elbląscy Radni otrzymali przygotowaną Przez Radę Elbląskich Organizacji Pozarządowych informację na temat NGO w Elblągu, harmonogram ważniejszych wydarzeń oraz wnioski REOP do współpracy z samorządem elbląskim.

Informacja do pobrania poniżej.

informacja_nt_NGO_w_Elblagu.pdf
580.8 KB