Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosiła nabór zgłoszeń do kolejnej, 16. edycji Konkursu „Godni Naśladowania”. Nominowane mogą być organizacje pozarządowe, działacze III sektora, samorządy lokalne oraz przedsiębiorcy – wyróżniający się osiągnięciami w aktywności społecznej oraz we współpracy ze społecznościami.

Tytułem „Godni Naśladowania” nagradzane są organizacje oraz ludzie, których aktywność wpływa na pozytywne zmiany w otoczeniu oraz na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Poprzez Konkurs chcemy promować kreatywność, zaangażowanie, zaufanie, bezinteresowność oraz otwartość na współdziałanie. Dając przykłady, pragniemy zaszczepiać w mieszkańcach Regionu Warmii i Mazur przekonanie, że można i warto pracować na rzecz innych ludzi.


W bieżącej edycji Konkursu, podobnie jak w roku poprzednim, statuetki „Godnych Naśladowania” oraz nagrody i wyróżnienia przyznane zostaną w czterech kategoriach: Organizacja, Pozarządowiec, Samorząd oraz Przedsiębiorca. W 2018 roku tytuł „Godnych Naśladowania” otrzymały odpowiednio: Stowarzyszenie Żytkiejmska Struga, pani Monika Hausman-Pniewska, Gmina Kurzętnik oraz pan Wiesław Łubiński. Ponadto honorową statuetkę otrzymał Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Kto w tym roku dostąpi zaszczytu? Może to będziesz Ty, Twoja organizacja/instytucja albo podmiot, który chciałbyś nominować do nagrody?


Nie zwlekaj – zapoznaj się z regulaminem konkursu, a następnie wypełnij formularz zgłoszeniowy i wraz z załącznikami (do pobrania poniżej) złóż w sekretariacie Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub wyślij na adres e-mail: godninasladowania@gmail.com.


Na zgłoszenia czekamy do 15 maja 2019 roku.


Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas Warmińsko-Mazurskiego Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 19 czerwca 2019 w Olsztynie.


Odpowiedzi na pytania dotyczące Konkursu udziela sekretariat Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Warmińska 14/21, 10-545 Olsztyn, tel. 89 519 03 44 lub 89 523 73 45, e-mail: godninasladowania@gmail.com (osoba do kontaktu: Marek Jurzyński).


Patronat honorowy nad XVI edycją Konkursu „Godni Naśladowania” objęli Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.
Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują TVP3 Olsztyn, Radio Olsztyn oraz Gazeta Olsztyńska.


Organizatorem Konkursu jest Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Wsparcie organizacyjne i finansowe zapewniają: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Stowarzyszenie ESWIP, Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, Bank Żywności w Olsztynie oraz Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur.

KGN_2019_informacja_ogolna.docx
324.6 KB
Regulamin_Konkurs_GN_2019.pdf
428.9 KB
Zal_1_Wniosek_KGN_kategoria_I_Organizacja.doc
62.5 KB
Zal_2_Wniosek_KGN_kategoria_II_Pozarzadowiec.doc
55.0 KB
Zal_3_Wniosek_KGN_kategoria_III_Samorzad.doc
56.0 KB
Zal_4_Wniosek_KGN_kategoria_IV_Przedsiebiorca.doc
55.0 KB
Zal_5_Informacja_przetwarzanie_danych_osobowyc.doc
1.0 MB