Automobilklub Elbląski z okazji jubileuszu 40-lecia działalności przygotował wiele wydarzeń dla miłośników motoryzacji.

Nawigacyjne Samochodowe Mistrzostwa Elbląga
Organizatorem NSME jest Automobilklub Elbląski przy współudziale: Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Elblągu, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  oraz Spółki Polski Związek Motorowy Gdynia. Celem imprezy jest propagowanie sportowych imprez popularnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród kierowców. Zawody składają się z cyklu 3 rund, których celem jest wyłonienie Mistrza Elbląga w nawigacji samochodowej w klasyfikacji indywidualnej (oddzielnie kierowca i pilot) o Puchar Prezydenta Elbląga.

 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego, ratownictwo drogowe, pierwsza pomoc przedlekarska

Konkurs organizowany pod patronatem Prezydenta Elbląga. Odbywa się w kategoriach prawa jazdy: A, B. C i D. Główną nagrodą jest Puchar Prezydenta Miasta. Współorganizatorami są: WORD, PKS i PZM.

Celem imprezy jest sprawdzenie i doskonalenie wiadomości teoretycznych oraz praktycznych ratowników drogowych w udzielaniu ofiarom wypadków drogowych pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz ich postępowanie techniczno-organizacyjne na miejscu wypadku. Współorganizatorami są OWRD i PZM.

 

Konkursy szkolne Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Turniej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych

Turnieje BRD dla młodzieży szkolnej szkół ponadpodstawowych

 

Spotkania podsumowujące działalność Automobilklubu

Podsumowanie działalności Automobilklubu w roku 2018 podczas organizowanego przez OW Bałtyk w Stegnie Balu Zimowego

Uroczyste podsumowanie 40-letniej działalności Automobilklubu oraz podsumowanie Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Elbląga z udziałem zaproszonych gości. Wręczenie odznaczeń i wyróżnien.