Prezydent Miasta Elbląga ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zadań publiczny - Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich.

Termin realizacji zadania: 21 czerwca 2019 - 31 sierpnia 2019.
Termin składania ofert: do 7 maja 2019.
Kwota wsparcia: 90 tys. zł.

Ogłoszenie konkursowe do pobrania tutaj.
Druk oferty do pobrania tutaj.