Akademia Rozwoju Lokalnego to oparty na metodzie animacji społecznej cykl edukacyjny dla liderów i animatorów społecznych, którzy chcą realizować inicjatywy w swoim środowisku, w oparciu o dialog z mieszkańcami, identyfikację ich potrzeb, angażując ich do działania.

Poszczególne warsztaty pozwolą uczestnikom odpowiedzieć sobie na pytanie czy bardziej są liderami czy animatorami, jak diagnozować potrzeby mieszkańców. Efektem będą powstałe pomysły na inicjatywy lokalne oraz określenie sposobów i metod ich realizacji. Uczestnicy dowiedzą się o różnych sposobach finansowania inicjatyw, w tym zaplanują i przeprowadzą własne akcje crowdfoundingowe. Będą również tworzyć i poszerzać sieć partnerów w swoim środowisku, aby zwiększyć skalę działań i wzmacniać ich trwałość. Dużo uwagi poświęcimy również sposobom mobilizowania i angażowania mieszkańców do działania, by w sposób trwały podnieść ich zaangażowanie w życie społeczności lokalnej

Profil uczestnika:
Do udziału w cyklu zapraszamy po 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w Elblągu (członków, pracowników lub wolontariuszy), dla których inicjatywy społeczne są lub mogą być narzędziem realizacji celów statutowych.

Korzyści dla organizacji:

 

Co wyróżnia naszą Akademię Rozwoju Lokalnego?
Jesteśmy organizacją, która od wielu lat działa na rzecz wzmacniania sektora pozarządowego na Warmii i Mazurach. Jako lider i inicjator wielu działań na rzecz rozwoju społecznego zdobywaliśmy doświadczenia, które obecnie pozwalają nam tworzyć autorskie programy, wypracowywać metody, tworzyć narzędzia ułatwiające działalność w sektorze. 
Dzięki realizacji projektu Elbląski Inkubator Obywatelski mamy możliwość podzielenia się tym doświadczeniem, wiedzą i narzędziami z 8 organizacjami w Elblągu. Podczas całego cyklu będziecie pod okiem doświadczonych trenerów planować realizację inicjatyw społecznych. Dodatkowo każda z organizacji dysponować będzie budżetem, który umożliwi realizację zaplanowanych inicjatyw.

ARL to 3-miesięczny, wielowątkowy trening realizacji inicjatyw społecznych obejmujący aspekty angażowania i mobilizowania społeczności oraz finansowania inicjatyw w parciu o to zaangażowanie. Absolwent cyklu będzie potrafił dokonać diagnozy środowiska lokalnego i zgodnie z nią zaplanować działania i zaangażować w ich realizację mieszkańców. To umiejętności, które w przyszłości z powodzeniem będziecie mogli wykorzystywać do realizacji działań Waszej organizacji. 


Aby zgłosić organizację do Akademii Rozwoju Lokalnego należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej wraz z regulaminem i programem Akademii) i do 24 kwietnia (środa) przesłać go na adres mailowy j.duks@eswip.pl, lub dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia ESWIP (ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg).
 

forumarz_zgloszeniowy_ARL.docx
115.2 KB
program_ARL.docx
197.0 KB
regulamin_ARL.docx
118.5 KB