W nawiązaniu do ustawy O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w związku Uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu Nr XXXI / 731 / 2010 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu prowadzenia konsultacji z elbląskimi organizacjami pozarządowymi przedstawionoido konsultacji projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.

Projekt Uchwały dostępny jest do pobrania poniżej.

Wnioski oraz uwagi proszę przesyłać drogą elektroniczną do dnia 20 października 2017 r. na adres: ngo@umelblag.pl.

program_2018_projekt.pdf
232 Bajty
zadania_zal_1_1.pdf
377 Bajty
zalacznik_2_regulamin_komisji_całosc.pdf
531 Bajty