Konsultacja rocznego programu współpracy pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a organizacjami pozarządowymi

Konsultacja rocznego programu współpracy pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a organizacjami pozarządowymi

W nawiązaniu do ustawy O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w związku Uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu Nr XXXI / 731 / 2010 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu prowadzenia konsultacji z elbląskimi organizacjami pozarządowymi przedstawionoido konsultacji projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.

Projekt Uchwały dostępny jest do pobrania poniżej.

Wnioski oraz uwagi proszę przesyłać drogą elektroniczną do dnia 20 października 2017 r. na adres: ngo@umelblag.pl.


Załączone pliki:


PODZIEL SIĘ
OCEŃ TEKST

0

0

logotypy projektu UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.