Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych

Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych

Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych jest organem kolegialnym, powołanym dla reprezentacji interesów ogółu elbląskich organizacji pozarządowych wobec władz samorządowych, przedstawicieli biznesu i innych partnerów społecznych, działających na rzecz oraz we współpracy z podmiotami trzeciego sektora. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, dzieląc swój czas pomiędzy prace w macierzystych organizacjach i aktywność w ramach Rady.

Rada została powołana w celu wyłonienia sprawnej reprezentacji sektora pozarządowego w Elblągu. Utworzona została na plenarnym spotkaniu elbląskich organizacji pozarządowych w dniu 12 grudnia 1998 roku.

Kadencja Rady trwa 3 lata. W skład Rady wchodzi od 5 do 9 przedstawicieli rodzimych organizacji. Do głównych zadań Rady należy m.in. współpraca z administracją publiczną oraz innymi partnerami życia społecznego miasta Elbląga, wspieranie działań integracyjnych sektora pozarządowego (m.in. współorganizacja corocznego Forum Inicjatyw Pozarządowych, inicjowanie spotkań branżowych i tematycznych organizacji pozarządowych), opiniowanie projektów ustaw, uchwał i decyzji administracyjnych dotyczących sektora pozarządowego.

 

Skład Rady:

Teresa Bocheńska - Przewodnicząca (Bank Żywności w Elblągu)

Arkadiusz Jachimowicz - Wiceprzewodniczący (Stowarzyszenie ESWIP)

Adrian Płączyński - Sekretarz (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu)

Krzysztof Grablewski (Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego)

Edward Łebkowski (Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Sprawniejsi")

Mateusz Szmurło (Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Elbląg)

Stanisław Tomczyński (Elbląski Klub Sportowy START)

 

Dotychczasowi członkowie REOP:
1. Arkadiusz Jachimowicz (Stowarzyszenie ESWIP)
2. Anna Podhorodecka (Stowarzyszenie Na Rzecz Hospicjum Elbląskiego)
3. Włodzimierz Ludwikowski (Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze Denar)
4. Mirosław Kreczman (Uczniowski Klub Sportowy Pirat)
5. Marian Peters (Elbląski Komitet Obywatelski)
6. Olaf Baranowiski (Stowarzyszenie Elbląg Europa)
7. Hanna Chmiel (Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek)
8. Sylwia Elżbieta Domżalska (Uczniowski Klub Pływacki Jedynka)
9. Maciej Leśniewski (Aeroklub Elbląski)
10. Robert Pilecki (Klub Sportowy Olimpia Elbląg)
11. Ewelina Dżugan (Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Elblągu)
12. Teresa Wojcinowicz (Elbląskie Towarzystwo Kulturalne)
13. Paweł Kulasiewicz  (Stowarzyszenie Elbląg Europa)
14. Edward Łebkowski (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu)
15. Grzegorz Nowaczyk (Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze DENAR)
16. Anna Garbarska-Werner (Regionalne Centrum Wolontariatu)
17. Elżbieta Szczesiul-Cieślak (Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych)
18. Marian Peters (Stowarzyszenie im. Rodziny Nalazków)
19. Barbara Dorniak (Liga Kobiet Polskich)
20. Halina Kalinowska (Liga Kobiet Polskich)
21. Adam Krause (Związek Harcerstwa Polskiego)
22. Adrian Greczycho (Stowarzyszenie Elbląg Europa)
23. Wojciech Ławrynowicz (Stowarzyszenie Miłośników Truso)
24. Jolanta Wołodźko (Stowarzyszenie "Elbląska Starówka")
25. Urszula Kocięcka (Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu)
26. Jerzy Jedynak (Stowarzyszenie Taneczne "Jantar")
27. Teresa Bocheńska (Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych)
28. Danuta Hejnowska (Fundacja "Pro Scholam")
29. Jacek Wronkowski (Elbląski Klub Fantastyki "Fremen")
30. Beata Peplińska-Strehlau (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym)
31. Tomasz Woźny (Integracyjny Klub Sportowy ATAK)
32. Krystyna Konarczak (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci)
33. Krystyna Aszyk (Związek Harcerstwa Polskiego)
34. Danuta Aszyk (Związek Harcerstwa Polskiego)
35. Wanda Król (Fundacja na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych im. Matki Teresy z Kalkuty)
36. Ewa Sprawka (Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych)
37. Stefan Tuszer (Polski Związek Niewidomych)
38. Bernard Kowalski (Klub Sportowy "Polonia")
39. Waldemar Matejak
40. Marek Pruszak (Klub "Wspólnota Elbląska")
41. Bernard Kowalski (Klub Sportowy "Polonia")
42. Joanna Bełza (Sejmik Młodzieżowy)


Załączone pliki:


PODZIEL SIĘ

logotypy projektu UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.