Prowadzenie działań kompleksowego, specjalistycznego i psychologicznego

Prowadzenie działań kompleksowego, specjalistycznego i psychologicznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem oraz ofiar przemocy

27 listopadata 2018 Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem: „Prowadzenie działań kompleksowego, specjalistycznego i psychologicznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem…
Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych

Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych – „Żyjmy długo i wesoło”

27 listopadata 2018 Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem: Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych – „Żyjmy długo i wesoło”. Umowa NR PS-I.3146.10.1.2018.AS…
Projekty Stowarzyszenia "Szansa na Rozwój"

Projekty Stowarzyszenia "Szansa na Rozwój"

16 sierpnia 2018 Stowarzyszenie "Szansa na Rozwój" od 16 maja 2018r. realizuje w Elblągu projekty pn: 1. „Program psychoedukacyjny i terapeutyczny dla osób uzależnionych oraz uwikłanych we…
Punkt konsultacyjno-informacyjno-doradczy dla osób uzależnionych,

Punkt konsultacyjno-informacyjno-doradczy dla osób uzależnionych, współuzależnionych, bezdomnych i potrzebujących

7 sierpnia 2018 W Elblągu działa  PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNO-DORADCZY dla osób uzależnionych, współuzależnionych, bezdomnych i potrzebujących. Jest to bezpłatna forma niesienia pomocy osobom…
Stowarzyszenie ESWIP realizuje działania z zakresu reintegracji

Stowarzyszenie ESWIP realizuje działania z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

20 czerwca 2018 W dniu 16.05.2018r. zawarta została między Gminą Miasto Elbląg a Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem „Działania z zakresu…
Pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób uzależnionych i

Pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin.

7 czerwca 2018 Zapraszamy osoby uzależnione i członków ich rodzin, chcących uzyskać wsparcie w walce z nałogami do punktu konsultacyjno-informacyjnego działającego przy schronisku dla bezdomnych im. św. Brata…
Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "JAR" realizuje

Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "JAR" realizuje zadanie publiczne "Dofinansowanie prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówkach wsparcia dziennego"

19 stycznia 2018 Stowarzyszenie realizuje projekt od dnia 01.01.2018 do 31.12.2018 roku prowadzenie świetlicy przy ul. Tuwima 4 w Elblągu dla dzieci w wieku 6-13 lat z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach…
Chór Cantata 2017

Chór Cantata 2017

18 stycznia 2018 Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cantata w Elblągu od 30 lat prowadzi Chór Cantata, działający pod patronatem Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej. Stowarzyszenie angażuje się…
Mama i tata wracają do pracy!

Mama i tata wracają do pracy!

16 stycznia 2018 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu w okresie od 1 października 2017r. do 31 grudnia 2019r. realizuje projekt pn. „Mama i tata wracają…
Prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi

Prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej.

28 listopadata 2017 Diecezja Elbląska realizuje zadanie publiczne pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu…
Działalność Chóralna SMM CANTATA

Działalność Chóralna SMM CANTATA

28 listopadata 2017 Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cantata w Elblagu, przyjąwszy w ostatnim czasie kolejnych elblążan, których pasją jest śpiew chóralny, prowadzi swoją chóralną działalność…
Biuro rachunkowe AD REM

Biuro rachunkowe AD REM

28 listopadata 2017 Świadczymy usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych tj. fundacji i stowarzyszeń, głównie w zakresie:- prowadzenia ksiąg rachunkowych,- prowadzenia podatkowej księgi…