Zgłoszenie wolontariusza Jestem osobą, która ma przed sobą kilka wolnych miesięcy przed rozpoczęciem nauki, posiadam więc nieograniczony innymi zadaniami czas i chciałabym wykorzystać tę możliwość na pomoc osobom, które mogłyby tego potrzebować. Z odpowiednim przygotowaniem, jestem zdania, że byłabym chętna podjąć się dowolnej… 12 czerwca 2022 Zgłoszenie wolontariusza emeryt aktywny ,mobilny  ,mam przyczepe do samochodu  15 marca 2022 Zgłoszenie wolontariusza Pomagać w miarę możliwości 7 marca 2022 Zgłoszenie wolontariusza Chcę pomagać Panstwu jako wolontariusz w pracy biurowej m.in. kserowanie dokumentów, pisanie prostych pism i wkladanie do teczek, układanie dokumentów, uczesniczenie w wyjazdach i integracji z osobami niepelnosprawnymi. 28 listopadata 2017 Zgłoszenie wolontariusza Chcę zostać wolontariuszem i pomagać w roznoszeniu ulotek, pomoc przy zbiórkach żywności, pomoc przy kwestach do puszek. 28 listopadata 2017 Zgłoszenie wolontariusza Jestem emerytem, 67 lat, sprawnym fizycznie i psychicznie, wykształcenie wyższe (mgr inż. elektronik o specjalności automatyka i maszyny matematyczne). Mogę zajmować się m.in. warsztatami komputerowymi, korepetycjami (zwłaszcza matematyka, fizyka,chemia), pomocą w sprawach w urzędzie skarbowym, ZUS… 28 listopadata 2017