Jasne, precyzyjne określenie działań oraz umiejętność pozyskiwania środków na ich realizację jest kluczowa dla działalności organizacji pozarządowych. Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli stowarzyszeń oraz fundacji z Elbląga na szkolenie, które odbędzie się w dniach 19-20.12.2018.

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu i warsztatów co umożliwi uczestnikom rozwinięcie umiejętności diagnozowania problemów, określania celów, rozeznawania sposobów ich realizacji, rozwiązywania problemów, planowania ujętych w projekcie działań oraz tworzenia budżetu na ich realizację.  

Termin i miejsce:

19-20 grudnia 2018 (środa-czwartek), Elbląg – siedziba Stowarzyszenia ESWIP, ul. Jaszczurczego 17.

Czas trwania szkolenia:

19 grudnia godz.: 8:00-13:30 (z przerwami), 20 grudnia godz.: 8:00-15:45 (z przerwami).

Trener:

Szkolenie przeprowadzi Dagmara Bielawska - ekspert w dziedzinie funduszy europejskich, wniosków aplikacyjnych (autorka i współautorka ponad 200 projektów),  realizacji i rozliczania projektów, oraz ich koordynator. Wieloletni pracownik Stowarzyszenia ESWIP i ekspert w dziedzinie organizacji pozarządowych, współpracy samorządu z III sektorem, Wiceprezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu oraz Wiceprezes Spółki AD REM.

Zgłoszenie:
Udział w szkoleniu należy zgłaszać do 14 grudnia 2018 (piątek) wypełniając formularz (w załączeniu).
 

Organizator zapewnia uczestnikom napoje oraz słodki poczęstunek (bez obiadu).

Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat zobowiązuje się do uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin. Nie pojawienie się na szkoleniu osoby zakwalifikowanej, bez uprzedniej informacji o niemożności przybycia, skutkować będzie tym, że kandydat na kolejne szkolenie będzie brany pod uwagę jako ostatni.

 

formularz_zgłoszeniowy11.docx
132.2 KB
program.docx
132.5 KB