Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych na wniosek elbląskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) na posiedzeniu w październiku wyraziło swoje stanowisko ws. wykorzystania infrastruktury miasta na potrzeby realizacji zdań zabezpieczających opiekę nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie od urodzenia aż do śmierci.

Sprawa dotyczy współpracy Stowarzyszenia z Gminą Miasto Elbląg dot. udostępnienie budynków pokoszarowych przy ul. Lotniczej na cele prowadzenia:

Opnię REOP przedstawiamy w załączniku.

stanowisko1.pdf
516 Bajty