Ośrodek OWIES w Elblągu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej z Elbląga oraz powiatów elbląskiego, braniewskiego, iławskiego oraz ostródzkiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Działalność odpłatna i gospodarcza + dotacje”, które odbędzie się w dniach: 26-27.10 br. w Elblągu.

Termin i miejsce:
26-27.10.2018 (piątek-sobota), Elbląg, ul. Związku Jaszczurczego 17 (siedziba Stowarzyszenia ESWIP).

Czas trwania szkolenia:
26.10.2018 godz. 9:00-16:00 (z przerwami), 27.10.2018 godz. 9:00-16:00 (z przerwami).

Ilość osób mogących wziąć udział w szkoleniu:
Grupa od 12-18 osób.

Metody szkoleniowe
Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów połączonych z dyskusją i wykładem.
Zapewniamy wszystkie materiały potrzebne do zajęć.

Zakres tematyczny:
- podstawy formalno-prawne prowadzenia działalności odpłatnej statutowej i gospodarczej,
- praktyczna strona organizowania powyższych formy działalności,
- obowiązki administracyjne i rozliczenia,
- różnice między działalnością odpłatną i gospodarczą.

Trener:
Szkolenie przeprowadzi Urszula Podurgiel, Prezeska Stowarzyszenia Adelfi, koordynatorka OWES Ełk i ekspert ds. ekonomii społecznej. Absolwentka Polsko – Amerykańskiej Szkoły Liderów oraz wielu programów rozwojowych z zakresu działalności organizacji pozarządowych, zarządzania w nich oraz organizowania przedsięwzięć społecznych. Kilkakrotnie nagrodzona za swoją działalność. Założycielka Fundacji Kocham Jaśka i grupy edukacji alternatywnej w Ełku.

Tryb zgłoszeń:
Organizator szkolenia zapewnia bezpłatne materiały szkoleniowe oraz posiłki. Aby zgłosić się na szkolenie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) oraz przesłać na adres e-mail: p.roclawska@eswip.pl do 15 października 2018 (poniedziałek) do godziny 14:00.


O udziale w szkoleniu decyduje potwierdzenie od organizatora.

formularz_zgloszeniowy3.docx
153.9 KB