W dniach 21-22 września 2018 w Elblągu odbędzie się bezpłatne szkolenie „Zakładanie i funkcjonowanie spółdzielni socjalnych osób fizycznych” organizowane przez Ośrodek OWIES. Zaproszenie do udziału kierowane jest do mieszkańców powiatów: braniewskiego, elbląskiego, miasta Elbląga, iławskiego i ostródzkiego.

Termin i miejsce:
21-22.09.2018 (piątek-sobota), Elbląg, ul. Stary Rynek 25 (Ratusz Staromiejski, sala A\01).

Czas trwania szkolenia:
21 września - godz. 9:00-16:00 (z przerwami), 22 września - godz. 9:00-16:00 (z przerwami).

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:
- kto może założyć spółdzielnię socjalną i jak to zrobić,
- gdzie znaleźć środki na jej założenie,
- jak przygotować solidny biznesplan,
- jak napisać statut spółdzielni socjalnej i jak ją zarejestrować.

Zgłoszenia
Organizator szkolenia zapewnia bezpłatne materiały szkoleniowe oraz posiłki. Aby zgłosić się na szkolenie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) oraz przesłać do dnia 13 września 2018 (czwartek) do godziny 14:00 na adres e-mail: p.roclawska@eswip.pl.

formularz_zgłoszeniowy3.docx
153.7 KB