Jak co roku Międzyszkolny Klub Sportowy „Truso” jest organizatorem kilku wyjazdów wypoczynkowo- sportowo- rekreacyjno- profilaktycznych dla elbląskich dzieci i młodzieży. Dzięki pomocy finansowej Gminy Miasto Elbląg, będą mogły dojść do skutku dwa z nich.

Wyjazd do Olsztyna dla grupy: 20 triathlonistów naszego klubu, w dniach 31 lipca - 5 sierpnia oraz do Karpacza dla 20 piłkarzy w dniach 15 - 24 sierpnia. Większość kosztów wyjazdu pokrywają rodzice. Jednak dzięki otwartemu konkursowi ofert w ramach miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r., w którym przeznaczono na ten projekt 5,5 tys. złotych, koszt pobytu i wyżywienia zostanie pomniejszony.

Podczas wyjazdu dzieci i młodzież uczestniczyć będą w zaplanowanych zajęciach sportowych, kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Dzięki temu, młode osoby, które nie mają innej alternatywy spędzania wolnego czasu podczas wakacji będą miały taką możliwość, a przez zaplanowane zajęcia integracyjne zostanie wsparty ich proces socjalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antyalkoholowej i antyuzależnieniowej. Realizacja tego zadania umożliwi oderwanie się tych osób od nudy, stałych rozrywek w postaci oglądania telewizji czy gry na komputerze oraz pomoże w wejściu we właściwe relacje interpersonalne, których tak często brakuje im w domu, na podwórku lub w szkole. Wyjazdy dają również możliwość ukazywania dzieciom i młodzieży cennych wartości takich jak: poszanowanie drugiego człowieka, altruizm, patriotyzm, docenienie piękna własnej ojczyzny, jej bogatej kultury i historii oraz umożliwi zaszczepienie w tych młodych ludziach bakcyla aktywnego wypoczynku.

Przebywanie w grupie rówieśniczej w połączeniu ze zorganizowanym czasem wypoczynku, da im też możliwość zaspokojenia potrzeby akceptacji, pozytywnego spojrzenia na samych siebie i uznania swojej wartości. Podejmowanie tego typu działań, potrzebne jest również ze względu na przeciwdziałanie generowania antyspołecznych i patologicznych zachowań wśród dzieci i młodzieży, często połączone z popadaniem w różnego rodzaju uzależnienia.

 

Mirosław Puta

Prezes MKS „Truso”