Ośrodek OWIES w Elblągu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z Elbląga oraz powiatów elbląskiego, braniewskiego, iławskiego oraz ostródzkiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Ochrona danych osobowych”, które odbędzie się w dniach 19-20 lipca br. w Elblągu.

Ilość osób mogących wziąć udział w szkoleniu:

Grupa od 12-18 osób.

Termin i miejsce:

19-20 lipca 2018 (czwartek-piątek), Elbląg, ul. Stary Rynek 25 (Ratusz Staromiejski).

Czas trwania szkolenia:

19 lipca godz.: 9:00-16:00 (z przerwami), 20 lipca godz.: 9:00-16:00 (z przerwami).

Metody szkoleniowe:

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu, warsztatów. Zapewniamy wszystkie materiały potrzebne do zajęć.

Zakres tematyczny:

-    Podstawy prawne w zakresie ochrony danych osobowych
-    Dane osobowe – definicja i podstawy przetwarzania
-    Czynności przetwarzania danych w rozporządzeniu RODO i ustawie o ochronie danych osobowych
-    Inspektor ochrony danych osobowych – rola i zadania
-    Wdrożenie RODO w przedsiębiorstwie społecznym
-    Analiza ryzyka jako podstawa przetwarzania danych osobowych
-    Polityka przetwarzania danych osobowych
-    Konsekwencje przetwarzania danych niezgodnie z przepisami

Tryb zgłoszeń:

Organizator szkolenia zapewnia bezpłatne materiały szkoleniowe oraz posiłki. Aby zgłosić się na szkolenie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania w załączeniu) oraz przesłać na adres mailowy p.roclawska@eswip.pl do dnia 12 lipca 2018 (czwartek) do godziny 14:00.

formularz_zgłoszeniowy2.docx
153.5 KB