W środę 30 maja 2018 w parku Planty odbędzie się festyn z okazji Dnia Sąsiada. Organizatorem tego wydarzenia jest Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych w godzinach 12.30- 16.00.

Festyn jest  otwarty dla mieszkańców Elbląga, szczególnie dedykowany najbliższym sąsiadom, instytucjom pożytku publicznego, placówkom oświatowym, pobliskim przedsiębiorcom znajdujących się niedaleko siedziby PSONI.


Głównym celem tego wydarzenia będzie aktywne nabywanie kompetencji społecznych oraz obywatelskich przez niepełnosprawnych uczestników WTZ, oraz integracja ze społeczeństwem lokalnym – sąsiadami. W organizację Dnia Sąsiada będą zaangażowane osoby z niepełnosprawnością intelektualną, pracownicy Stowarzyszenia oraz mieszkańcy miasta. Hasło przewodnie festynu brzmi: „Sąsiad bliższy niż się zdaje do współpracy się nadaje”.


Organizatorzy gwarantują niezapomnianą zabawę i zapraszają serdecznie.