5 grudnia 2014 roku w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu odbędzie się konferencja „777 Barw Wolontariatu”

Organizatorami konferencji są Miejskie Centrum Wolontariatu w Elblągu, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ESWIP oraz Centrum Organizacji Pozarządowych.

Jest to Konferencja w całości poświęcona zagadnieniom związanym z wolontariatem.

Każdy czas jest dobry aby porozmawiać o bezinteresownym zaangażowaniu, o dzieleniu się swoim czasem, umiejętnościami czy wiedzą. Jest to czas rozmowy o wolontariacie, o jego znaczeniu i o miejscu w naszym mieście.

 

Organizatorzy konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza zapraszają Państwa, organizatorów wolontariatu oraz samych wolontariuszy, do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu, zachęcając do podzielenia się z innymi własnymi osiągnięciami i doświadczeniami, a także zapraszając do dyskusji na temat wolontariatu w Elblągu.

Konferencja ma charakter otwarty.

Program Konferencji

Osoby chcące wziąć udział w wydarzeniu proszone są o potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie: 55 235 18 85, lub mailem: elbląg@wolontariat.org.pl

 

Konferencja objęta Patronatem Honorowym Jerzego Wilka Prezydenta Miasta Elbląga.

 

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.