W piątkowe popołudnie 16 lutego na placu przed elbląskim dworcem, odbyło się niezwykłe spotkanie. Grupa uczestników projektu „Aktywni razem”- realizowanego przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu brała udział w przygotowaniu akcji społecznej

W ramach aktywizacji społecznej uczestnicy projektu jako wolontariusze zaangażowali się w pomoc dla bezdomnych, uzależnionych i ubogich podczas spotkania Coffee House. Wspierając działania Teen Challenge przekazaliśmy posiłek, który był wydawany potrzebującym przez wolontariuszy.

 

Projekt „Aktywni razem” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr RPWM.11.01.01-28-0072/17 przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu.