Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka zaprasza 1 lutego 2018 r. o godzinie 11.00 na bezpłatne spotkanie informacyjne do Hotelu Elbląg ul. Stary Rynek 54-59, sala konferencyjna W trakcie spotkania przedstawione zostaną szczegółowe informacje o projekcie, ścieżkę wsparcia, będzie też możliwość osobistych konsultacji.

Stowarzyszenie dysponuje środkami unijnymi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Warmii i Mazur na dofinansowanie do 80% wartości każdej usługi rozwojowej tj. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych, doradztwa i innych bez ograniczeń dla branży, tematyki szkoleń, wartości usługi i miejsca jej realizacji. Środki dostępne są do 31 marca 2019r. w ramach popytowego systemu dystrybucji, bezpośrednio od Operatora czyli Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, który dysponuje kwotą ponad 37mln zł.
Wsyokość dotacji dla przedsiębiorców wynosi do 70 000,00 złotych.
Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniu, proszę o potwierdzenie przybycia pod numerem telefonu 727-022-531 lub poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@screp.pl do dnia 30.01.2018 r.

Poniżej krótka informacja o projekcie i druk formularza zgłoszeniowego do projektu.


Informacja Dla MŚP
Formularz Zgłoszeniowy