W ubiegłym roku przedstawiciele elbląskich instytucji spotkali się, by rozpocząć działania na rzecz wzmocnienia współpracy podmiotów zajmujących się tematem bezdomności w Elblągu. Kolejne spotkanie grupy odbędzie się w czwartek, 1 lutego 2018 o godz. 14.30 w Sali szkoleniowej Stowarzyszenia ESWIP przy ul. Związku Jaszczurczego 17 w Elblągu.

Uczestnicy byli zgodni co do potrzeby podniesienia jakości podejmowanych przedsięwzięć, wymiany informacji oraz współpracy na rzecz osób dotkniętych problemem bezdomności. Kolejne spotkanie to okazja do zaktualizowania wiedzy o planach działań na bieżący rok, przedstawienia informacji o programach i konkursach oferujących środki na wsparcie potrzebujących.
Zaproszenie do udziału w spotkaniu kierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu, placówek zajmujących się pomocą socjalną oraz mieszkańców Elbląga pracujących na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności.

Instytucje planujące składanie ofert w konkursie w ramach programu "Pokonać bezdomność" Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej będą miały podczas spotkania  możliwość uzyskać informacje przybliżające założenia i warunki konkursu oraz otrzymać wsparcie w opracowaniu wniosków projektowych w ramach spotkań indywidualnych