Elbląskie Towarzystwo Kulturalne i Biblioteka Elbląska zapraszają w poniedziałek, 22 stycznia o godz. 18 do sali kinowej Biblioteki Elbląskiej na promocję czwartej edycji (poszerzonej) „Elbląskiej Encyklopedii Muzycznej”, której autorem jest Krzysztof Bidziński. Wstęp wolny.

Autor starannie opracował biogramy solistów i zespołów, zawodowych, amatorskich, zakładowych, szkolnych, wojskowych i kościelnych chórów, orkiestr kameralnych i symfonicznych, schol parafialnych, grup mniejszości narodowych np. ukraińskich i romskich, zestawił spis precentorów, kantorów, organistów wraz z instrumentarium, instytuty, akademie, konserwatoria, prywatne i państwowe szkoły i ogniska muzyczne oraz dzieje lutników, firm organmistrzowskich, dystrybutorów i producentów m.in. pianin, fortepianów, fisharmonii oraz magazyny muzyczne.


W wydawnictwie przedstawiono także historię firm radiowo-telewizyjnych, stacji radiowych oraz radiowęzły aresztu śledczego, hospicjum, szkolne, miejskie i zakładowe, pracownie pocztówek dźwiękowych, studia nagraniowe, księgarnie i sklepy muzyczne, Klub Międzynarodowej Prasy i Książki, Kluby Młodzieżowe Związku Młodzieży Socjalistycznej, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, działalność Pewexu, Baltony, kin, sal i hal koncertowych, plenery muzyczne (amfiteatry, sceny tymczasowe), miejskie festiwale, kluby, puby, dyskoteki, kawiarnie, restauracje, spółdzielcze, zakładowe, miejskie, wojewódzkie, ludowe, ormowca, milicyjne i garnizonowe domy kultury, agencje artystyczne, fan kluby, biblioteki muzyczne, instytucje kultury oraz dzieje dzwonów i hejnału elbląskiego.


Na płycie DVD oprócz tekstu znajdują się materiały audiowizualne m.in. zdjęcia, plakaty, teksty piosenek, legitymacje, pocztówki, reklamy, rękopisy, bilety, a także muzyka, teledyski, koncerty, próby, fragmenty audycji radiowych, reportaże oraz filmy dokumentalne. Warto zaznaczyć, że publikacja oprócz historii lokalnych zespołów, opisuje także losy muzyków, którzy wyjechali z miasta kontynuując działalność na scenach krajowych i zagranicznych. W książce znajdziemy również spis wydawnictw fonograficznych z lat 1974-2017 pod postacią pocztówek dźwiękowych, płyt gramofonowych i kompaktowych, kaset magnetofonowych, plików cyfrowych oraz wideoklipy, filmy i książki.


Pomimo trzynastoletniej kwerendy praca nad publikacją nie ma końca. Ciągle napływające informacje oraz nieustanna weryfikacja zebranych wcześniej danych z pewnością spowoduje w przyszłości wydanie kolejnej części „Elbląskiej Encyklopedii Muzycznej”. Publikacja ma za zadanie ocalić od zapomnienia lokalnych muzyków oraz animatorów i poprzez działania sympatyków idei utrwalić lokalne dziedzictwo kulturowe dla następnych pokoleń.
Na spotkanie z autorem „Elbląskiej Encyklopedii Muzycznej” zapraszamy 22 stycznia 2018 do sali kinowej Biblioteki Elbląskiej, początek godz. 18. Dla uczestników spotkania przygotowano niespodziankę.


Więcej informacji:
Biblioteka Literacka
ul. św. Ducha 3-7 (I piętro)
tel. (55) 625 60 17


Elbląskie Towarzystwo Kulturalne
ul. Wodna 1
tel. (55) 232 65 77


Aleksandra Buła, Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida, Elbląskie Towarzystwo Kulturalne