Od początku tego roku Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu w partnerstwie z Federacją FOSa z Olsztyna kontynuuje kompleksowe usługi w zakresie wzmacniania i rozwoju wolontariatu w woj. warmińsko- mazurskim, realizowane w ramach Regionalnego Partnerstwa dla Wolontariatu – edycja 2021-2023 w programie „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030”.

Korpus Solidarności jest rządowym programem, którego celem jest wzmacnianie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez kompleksowe oraz długofalowe wsparcie w zakresie rozwijania, a także umacniania wolontariatu długoterminowego.

Program oparty jest na czterech współdziałających ze sobą obszarach działań, skoncentrowanych na wspieraniu:

Celem Korpusu Solidarności jest:

Są one realizowane dzięki organizacji:

    szkoleń z zakresu wolontariatu;

    działań rozwijających;

    poradnictwa indywidualnego;

    debat wolontariackich;

    spotkań tematycznych;

    staży rozwojowych;

    konkursów, minigrantów i bonów edukacyjnych;

Aby zostać członkiem Programu Korpus Solidarności, należy zarejestrować się w Systemie Obsługi Wolontariatu: www.korpussolidarnosci.gov.pl

Członkostwo uprawnia do bezpłatnego korzystania z usług oraz pakietu benefitów (bony edukacyjne, mikrogranty, konkursy, fora).

W razie pytań, służymy pomocą.

 

Zadanie realizowane jest w ramach „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu- edycja 2021-2023” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.