W związku z utrzymującym się stanem epidemii w Polsce, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedłużyło realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Gmina Miasto Elbląg kontynuuje w I kwartale 2021 roku realizację rządowego programu “Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, przy współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Elblągu.

Jesteśmy do waszej dyspozycji, jeśli potrzebujesz pomocy lub ktoś z twojego otoczenia jej potrzebuje w tym wyjątkowo trudnym czasie- daj znać!

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorów, którzy w obowiązujacym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie mają mozliwości zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie.

Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, leki, środki higieny osobistej, załatwienie spraw urzędowych.

Koszt zakupów pokrywa Senior.

Program adresowany jest do:

Usługa wsparcia w ramach Programu nie przysługuje osobom, które mają przyznane usługi opiekuńcze.

Zakres usługi wsparcia Seniora jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym. Seniorzy oraz wolontariusze/osoby realizujące usługę wsparcia zobowiązane są do zachowywania zasad bezpieczeństwa w związku ze stanem epidemii, przede wszystkim poprzez noszenie maseczek, zachowanie dystansu społecznego oraz w miarę możliwości używania rękawiczek jednorazowych, są też wyposażeni w środki do dezynfekcji, a także indywidualny identyfikator.

Zgłoszeń w zakresie wsparcia seniorów można dokywac poprzez:
- ogólnopolską infolinię - 22 505 11 11,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu – 55 625 61 10; 512 449 783
Zgłoszeń mogą dokonywać w imieniu seniorów osoby trzecie, które wśród swoich bliskich, znajomych, sąsiadów mają osoby starsze lub niepełnosprawne wymagające pomocy, do czego gorąco Państwa zachęcamy.