Od kwietnia Stowarzyszenie ESWIP realizuje projekt Elbląski Inkubator Obywatelski finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt ma wzmocnić organizacje w realizacji inicjatyw z mieszkańcami dzielnic/ulic/podwórek, na których działają. Poszukujemy 8 organizacji pozarządowych, których przedstawiciele wezmą udział w cyklu szkoleń zwiększającym kompetencje w zakresie animacji społecznej i realizacji inicjatyw lokalnych, a następnie - przy wsparciu finansowym i merytorycznym - zrealizują ciekawe działania na swoich podwórkach.

Organizacje, które wezmą udział w projekcie:

  1. Oddelegują 2 przedstawicieli do udziału w Akademii Rozwoju Lokalnego

Akademia Rozwoju Lokalnego – cykl 5 2-dniowych szkoleń, podczas których zdobędą wiedze i umiejętności realizacji inicjatyw społecznych z lokalną społecznością (Szkolenia będą odbywały się w Elblągu w okresie maj – lipiec 2019)

  1. Zrealizują inicjatywy lokalne ze społecznością lokalną (np. z mieszkańcami dzielnicy, ulicy, podwórka na którym działają),

- Organizacje będą operowały w tym zakresie budżetem 4000 zł

- Dodatkowo każda z organizacji pozyska na realizację inicjatywy dodatkowe środki w ramach kampanii crowdfundingowej (nauczymy Was to robić).

- Każda z inicjatyw powinna być realizowana w partnerstwie z mieszkańcami i podmiotami z dzielnicy, to okazja dla organizacji do budowania trwałych relacji z mieszkańcami i podmiotami z podwórka, na którym zrealizujecie swoje działania.

- Inicjatywy będą zrealizowane w okresie od lipca do października 2019

- W razie potrzeb chętnie użyczymy do realizacji inicjatyw przestrzeni Domu pod Cisem (warto dodać, że w ramach projektu stworzymy tam ogród społeczny – przestrzeń do wspólnego spędzania czasu).

Organizacje zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na spotkanie informacyjne, podczas którego szczegółowo przedstawimy ofertę projektu. Podczas spotkania chcemy, w odniesieniu do preferencji zainteresowanych organizacji, ustalić szczegółowy harmonogram szkoleń Akademii Rozwoju Lokalnego. Spotkanie odbędzie się 11 kwietnia (czwartek) o godz. 11, przy ul. Związku Jaszczurczego 17, sala 104. Organizacje, które nie mogą wziąć w nim udziału, ale są zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny: 55 236 27 16, osobą kontaktową jest Justyna Duks.