Dane kontaktowe
 ul. Warszawska 55, 82-300 Elbląg
 przystanek.po.sasiedzku2018@gmail.com