Dane kontaktowe
 ul. Tuwima 4, 82-300 Elbląg
 www.facebook.com/SSKJar
 sskjar@wp.pl
 (55) 648-39-69

Świetlica dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym.