Dane kontaktowe
 ul. A. Mickiewicza 56/1, 82-300 Elbląg
 www.kierunekrodzina.org.pl
 fundacjakr@gmail.com
 509 064 443
 503 553 448

Celami Fundacji są:

1. Wzmacnianie instytucji i trwałości rodziny w oparciu o wartości chrześcijańskie.
2. Wspieranie rodziny w wypełnianiu jej zadań społecznych.
3. Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.
4. Pomaganie rodzinom i osobom, które doświadczają problemów w życiu małżeńskim i rodzinnym. Wspieranie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
5. Kształtowanie postaw otwartych na potrzeby innych ludzi, środowiska i całego społeczeństwa.
6. Działalność oświatowa.
7. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, kształtowanie postaw prorodzinnych u młodzieży.
8. Działalność charytatywna.
9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.