Dane kontaktowe
 Gwiezdna 26/27, 82-300 Elbląg
 kazimierzczernikowski@wp.pl
 55 643 00 33
Mapa

1. Zrzeszanie zainteresowanych kolekcjonowaniem znaczków pocztowych. 
2. Udzielanie porad fachowych w sprawach związanych ze zbieraniem znaczków pocztowych, budową eksponatów wystawowych i wyceny znaczków pocztowych. 
3. Ochrona przed fałszerstwami na szkodę filatelistyki. 
4. Propagowanie kolekcjonerstwa znaczków pocztowych. 
5. Podnoszenie wiedzy fachowej wśród członków Stowarzyszenia.