Dane kontaktowe
 Polna 8a, 82-300 Elbląg
 55 642 88 86
Mapa

Popularyzacja kultury fizycznej i sportu