Dane kontaktowe
 Lotnicza 60, 82-300 Elbląg
 55 232 13 39
Mapa

Pomoc w poszukiwaniu pracy. Działania na rzecz zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy. 

Prowadzone działania 
Wyszukiwanie ofert pracy - pośrednictwo pracy. Poradnictwo prawne. Organizowanie kolonii dla dzieci z rodzin bezrobotnych, a także pomocy rzeczowej dla tych rodzin. Organizowanie klubów aktywnego poszukiwania pracy oraz punktów informacyjnych.