Główne zadania: 
- pozyskiwanie i kwalifikacja kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych, 
- gromadzenie informacji o dzieciach oraz dobór odpowiedniej rodziny (adopcyjnej lub zastępczej), 
- działania wspierające rodziców adopcyjnych i zastępczych, 
- propagowanie idei adopcji i rodzicielstwa zastępczego.