Dane kontaktowe
 Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg
 www.elblag.toz.pl
 elblag@toz.pl
 731 880 688
Mapa

Misja 
1. Działanie na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami. 
2. Kształtowanie właściwego stosunku do świata zwierząt. 

Prowadzone działania 
1. Kontrole warunków bytowych zwierząt. 
2. Dokarmianie, leczenie i ograniczanie populacji (sterylizacja) kotów wolno żyjących oraz psów i kotów w posiadaniu przez osoby w trudnej sytuacji materialnej i uzależnione. 
3. Wydobywanie kotów i ptaków uwięzionych w budynkach, ustawianie i utrzymywanie schronień dla kotów wolno żyjących. 
4. Mediacje w konfliktach społecznych na tle posiadania lub dokarmiania zwierząt. 
5. Edukacja humanitarna prowadzona w szkołach różnego typu.