Zapraszamy osoby uzależnione i członków ich rodzin, chcących uzyskać wsparcie w walce z nałogami do punktu konsultacyjno-informacyjnego działającego przy schronisku dla bezdomnych im. św. Brata Alberta w Elblągu. Oferujemy specjalistyczną pomoc w walce z:
- alkoholizmem,
- narkomanią,
- ubóstwem,
- marginalizacją i wykluczeniem społecznym,
- depresją,
- syndromem wyuczonej bezradności.


Świadczenie pomocy jest nieodpłatne.


Punkt czynny jest w trzy pierwsze czwartki miesiąca od 9.00 do 15.00.


Punkt znajduje się przy Schronisku dla bezdomnych im. św. Brata Alberta w Elblągu, przy ul. Nowodworskiej 49. Wygodny dojazd autobusem nr 14 (przystanek "Nowodworska - stacja paliw").


Zadanie publiczne "Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacji dla osób z problemem alkoholowym, innymi uzależnieniami i ich rodzin” realizowane jest przez Stowarzyszenie na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących "Od nowa..." i współfinansowane ze środków Gminy Miasto Elbląg w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 r.