Stowarzyszenie Klub Abstynenta  „ŻUŁAWY” z siedzibą w Elblągu ul. Kosynierów Gdyńskich 13,  zgodnie z  zadaniem  publicznym „Działania  z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym” pod nazwą: „Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję”, prowadzi  działania Informacyjne  w zakresie:

a/ promowania abstynencji od alkoholu, rozpowszechnia ulotki  i informatory  na ten temat

b/ wsparcia trzeźwości dla osób utrzymujących abstynencję i ich rodzin

Od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00-15:00.

Dyżury telefoniczne

3 prelekcje po 3 godziny  lekcyjne/45 minut/ :

 a )   „Wpływ alkoholu na bezpieczeństwo komunikacyjne”

  b)    „Wpływ osoby uzależnionej na funkcjonowanie rodziny”

  c)    „Jak  zrozumieć  i  zatrzymać przemoc w rodzinie”

Projekt realizowany jest przy współudziale finansowym Gminy Miasto Elbląg.