„Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Elblągu w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacji dla osób z problemem alkoholowym, innymi uzależnieniami i ich rodzin – „Prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin” w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019r. od 10 maja do 31 grudnia 2019r.  prowadzi Punkt Konsultacyjno-Informacyjno-Doradczy dla osób uzależnionych, współuzależnionych, bezdomnych oraz potrzebujących.


W PKID udzielana jest pomoc osobom uzależnionym od alkoholu lub innych substancji  psychoaktywnych, współuzależnionym, członkom ich rodzin, bezdomnym jak również osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej.  


Świadczenie pomocy jest bezpłatne. Ma charakter  poradnictwa  i doradztwa. Rozmowy odbywają się podczas indywidualnych spotkań w PKID  ul. Związku Jaszczurczego 17, pokój 28 w Elblagu.  na które można  przyjść w czasie otwarcia punktu tj. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 09.00 do 13.00 lub w innych, po uprzednim telefonicznym umówieniu  się tel.: 503-555-022 lub 530-516-972.


Zadanie realizowane jest przy współudziale finansowym samorządu Miasta Elbląg.