Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem:
Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacji dla osób z problemem alkoholowym, innymi uzależnieniami i ich rodzin – „Prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin” w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019r.

Caritas Diecezji Elbląskiej od 09 maja do 31 grudnia 2019r. prowadzi Poradnię Rodzinną przy ul. Zamkowej 17. Poradnia czynna jest w środy w godzinach 16.00 – 18.00 (przerwa wakacyjna VII i VIII). W poradni pracują specjaliści: psycholog-psychoterapeuta, pedagog, mediator-negocjator rodzinny, etyk, duszpasterz, konsultant rodzinny, specjalista od przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadanie realizowane jest przy współudziale finansowym Gminy Miasto Elbląg.