Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem:
„Organizacja wypoczynku letniego - profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2019 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019r. – Kolonie letnie dla elbląskich dzieci i młodzieży”.

Caritas Diecezji Elbląskiej od 11 lipca do 23 sierpnia 2019r. organizuje kolonie letnie dla elbląskich dzieci w Caritas Diecezji Elbląskiej Ośrodek Kolonijno – Formacyjny w Mikoszewie, ul. Wiślana 20, 82-103 Stegna.

Zadanie realizowane jest przy współudziale finansowym Gminy Miasto Elbląg.