Stowarzyszenie Przyjaciół Elbląga i Okolic "Art-Kreatywni" informuje, że 01 stycznia 2019r. proponuje nową działalność - Placówkę Wsparcia Dziennego ARTUSIE. Do PDW mogą uczęszczać dzieci w wieku 6-16 lat (rejon szkół podstawowych numer 9, 18, 15, 6). Maksymalna ilość podopiecznych - 15 osób. Placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku od godziny 14.00 do 18.00. W czasie ferii zimowych oraz wakacji w godzinach 9.00-14.00.


Proponujemy naszym podopiecznym różnorodne formy zajęć sprzyjających rozwojowi dzieci i młodzieży. Zajęcia dają możliwość wykazania się wychowankowi w różnych dziedzinach, zdobycia wiedzy, poszerzenia umiejętności, czy też rozwijania swoich zainteresowań, zaspakajają również potrzeby sukcesu oraz samorealizacji. Statut, regulamin oraz wnioski są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia www.artkreatywni.pl w zakładce Placówka Wsparcia Dziennego ARTUSIE.


Placówka otrzymała wsparcie finansowe samorządu Miasta Elbląg.