Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem: „Prowadzenie działań kompleksowego, specjalistycznego i psychologicznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem oraz ofiar przemocy”.
Umowa NR PS-I.3146.9.2.2018.KW zawarta dnia 14 sierpnia 2018r.


Caritas Diecezji Elbląskiej od 01 maja do 31 grudnia 2018r. prowadzi Poradnię Rodzinną przy ul. Zamkowej 17. Poradnia czynna jest w środy w godzinach 16.00 – 18.00 (przerwa wakacyjna VII i VIII). W poradni pracują specjaliści: psycholog-psychoterapeuta, pedagog, mediator-negocjator rodzinny, etyk, duszpasterz, doradca ds. rodziny, familiolog, konsultant rodzinny, specjalista od przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Zadanie realizowane jest przy współudziale finansowym Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.