Diecezja Elbląska realizuje zadanie publiczne pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej”.

Zadanie publiczne od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2020 roku jest realizowane w budynku Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Elblągu, przy ul. Nowodworskiej 49.  Ośrodek zapewnia całodobowy, okresowy pobyt matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży znajdującym się w sytuacji kryzysowej, oraz kobietom znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej, zgodnie z przepisami o pomocy społecznej.

Zadanie realizowane jest przy współudziale finansowym Gminy Miasto Elbląg.