Ogłaszamy: KONKURS "Mam plan na promocję !" wolontariatu Warmii i Mazur

Regionalne Centrum Wolontariatu ogłasza konkurs  "Mam plan na promocję! " wolontariatu na Warmii i Mazurach.

Celem konkursu jest wyłonienie niebanalnego, interesującego planu promocji wolontariatu Warmii i Mazur, stanowiącego kierunkową propozycję działań, źródło pomysłów i inspiracji, które staną się okazją do wypromowania wolontariatu na rynku lokalnym, ponadregionalnym, ogólnopolskim, co przyczyni się do wzrostu jego rozpoznawalności.
Plan powinien być w  formie wypunktowania najważniejszych działań „krok po kroku”,  a dodatkowo mieć formę opisową z zakładanymi efektami promocji.
 

Na prace czekamy do 15 listopada 2021 r. !

Regionalne Centrum Wolontariatu

ul. Związku Jaszczurczego 17/26

82-300 Elbląg

e-mail: wolontariat@centrumelblag.pl

 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

W załączeniu Karta zgłoszeniowa oraz Regulamin konkursu

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

 

Karta_zgloszeniowa_-_konkurs_plan_na_promocje.doc
151.5 KB
Regulamin_konkursu_na_plan_na_promocję.doc
134.5 KB