Jesteś wolontariuszem i chcesz zrealizować swój projekt❓

Korpus Solidarności uruchamia mini granty dla wolontariuszy! Ochotnicy z całej Polski mogą ubiegać się o sfinansowanie ich inicjatywy wolontariackiej do kwoty aż 1000 złotych. Mini granty są nową formą bezpośredniego wsparcia aktywnych wolontariuszy Programu Korpus Solidarności. Dofinansowane zostaną działania realizowane do końca 2021 roku.

W ramach mini grantów Korpusu Solidarności, w każdym z 16 województw odbędzie się regionalny konkurs, za sprawą którego wolontariusze będę mogli zgłaszać swój projekt. Celem jest wyłonienie autorskich projektów realizowanych przez wolontariuszy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wzmocnienie i wsparcie inicjatyw wolontariackich. Konkursy są przeprowadzane przez Partnerów Regionalnych Korpusu i to do nich należy się zgłaszać po informację o ruszających zgłoszeniach.

Założenia mini grantów:

  • Można ubiegać się o mini grant w wysokości maks. do 1000 zł,
  • Aby zgłosić swój projekt, należy skontaktować się z Partnerem Regionalnym KS ze swojego województwa (mapa Partnerów tutaj).
  • Zgłaszany projekt musi być zaplanowany i rozliczony nie dalej, jak do końca 2021 roku.

Mini granty mają na celu wsparcie wolontariuszy Korpusu Solidarności, którzy poszukują możliwości sfinansowania własnych aktywności wolontariackich, czy oddolnych działań grup wolontariackich działających na rzecz społeczności lokalnej.

Kto może ubiegać się o mini grant?

Wolontariusze i zespoły wolontariuszy (złożone z co najmniej 2 osób, w tym lidera projektu), którzy działają na terenie województwa warmińsko- mazurskiego. Wolontariusz/lider projektu występujący z wnioskiem o mini grant powinien posiadać aktywny profil w Systemie Obsługi Wolontariatu.

Po więcej informacji dotyczących ubiegania się o mini grant w naszym województwie, prosimy kontaktować się bezpośrednio z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Elblągu.
W załączeniu regulamin oraz formularz zgłoszeniowy
MINI-GRANTY-FORMULARZ.docx
161.5 KB
Regulamin_minigrantów_KS.docx
23.8 KB