Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "JAR" realizuje zadanie publiczne "Dofinansowanie prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówkach wsparcia dziennego"

dodano 20.10.2017 10:33 , przez katarzyna_danilowicz

Stowarzyszenie realizuje projekt od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 r.Prowadzenie świetlicy przy ul. Tuwima 4  dla dzieci w wieku  6 -13 lat z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym:- pomoc w odrabianiu lekcji,- zapewnienie aktywnego wypoczynku w czasie ferii i wakacji,- ciekawe wycieczki, wyjścia do kina, teatru,- stworzenie bezpiecznego miejsca dla całej rodziny.Projekt jest dofinansowany ze środków Gminy Miasta Elbląga w ramach miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
ul. Tuwima 4
55 648-39-69

logotypy projektu UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.