„Człowiek wiedzy i doświadczenia”

„Człowiek wiedzy i doświadczenia”

Rusza 1. edycja nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”. Koalicja Prezesi-Wolontariusze nagrodzi wolontariuszy kompetencji.

Wiedza jest bardzo silnym impulsem dla rozwoju, wzmacnia motywację wewnętrzną, dodaje odwagi do działania, ale także wspiera twórcze rozwiązywanie problemów angażując różne pokolenia: tych doświadczonych i tych z energią zmieniania świata. W procesie przekazywania wiedzy, nieocenioną rolę odgrywa wolontariat kompetencji. Doceniając jego rolę, Koalicja Prezesi-Wolontariusze wspierana organizacyjnie przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Inwestycje Społeczne, postanowiła przyznać Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”. O tytuł mogą starać się osoby, które w ciągu ostatnich trzech lat aktywnie angażowały się wolontariacko, przekazując swoją wiedzę i umiejętności innym.

Pierwsza edycja Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia” odbędzie się jesienią 2017 roku. Kandydata może zgłosić każda osoba, organizacja pozarządowa lub innego rodzaju instytucja, w której realizowany jest wolontariat kompetencji. Zgłoszenia przyjmowane będą od 11 września do 20 października 2017 roku. Oceniane będą realne działania polegające na dzieleniu się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym, podjęte w 2015, 2016 roku oraz w pierwszej połowie 2017 roku.

Organizacjami z reguły zarządzają doświadczeni menadżerowie, którzy zdobyli znaczny kapitał wiedzy. Z drugiej strony osoby u progu kariery zawodowej nie posiadają kapitału wiedzy i doświadczenia, kapitału społecznego. Ta dysproporcja zasobów pomiędzy przywódcami biznesowymi a początkującymi liderami organizacji pozarządowych czy startupów przedsiębiorczości społecznej sprawia, że wiedza dzielona i zdobywana w projektach wolontariackich może mieć szczególną wartość, mówi Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.
Wyboru laureatów dokona kapituła, w skład której wejdą członkowie Koalicji Prezesi-Wolontariusze. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 5 grudnia 2017 roku, podczas V Konferencji Koalicji Prezesi-wolontariusze. Nagroda wiąże się z przyznaniem laureatom tytułu „Człowiek wiedzy i doświadczenia”. Wniosek zgłoszeniowy oraz regulamin nagrody dostępne są na portalu Koalicji Prezesi-wolontariusze: www.dobrybiznes.info.

Kontakt:
Koordynatorka
Agnieszka Łukasik
22 825 68 50
a.lukasik@inwestycjespoleczne.pl
                            


PODZIEL SIĘ
OCEŃ TEKST

0

0

logotypy projektu UE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.